certyfikat

świadectwa energetyczne białystok
 
STRONA GŁÓWNAOFERTAKONTAKTPORADNIKUPRAWNIENIA
logo

 Promocja

 Realizacje

 Certyfikat

Aktualności

 

 

 

 

 

Świadectwa Energetyczne Budynków, Białystok Sokółka i okolice

Działalność firmy EnergiaBud świadectwa energetyczne, obejmuje głównie sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków oraz lokali, które wymagają dokonanie takiej oceny energetycznej, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane.

 

     Świadectwo energetyczne (certyfikat) sporządza się w przypadkach, które precyzuje  ustawa Prawo Budowlane:

    "art.5 ust.3. Dla budynku oddawanego do użytkowania oraz dla budynku, lokalu   mieszkalnego, w przypadkach, o których mowa w ust. 4, dokonuje się oceny charakterystyki energetycznej  w  formie  świadectwa  charakterystyki energetycznej zawierającego  określenie  wielkości  energii  w  kWh/m2/rok  niezbędnej  do  zaspokojenia  różnych potrzeb związanych  z  użytkowaniem  budynku,  a  także  wskazanie  możliwych  do realizacji robót  budowlanych, mogących  poprawić pod  względem opłacalności ich  charakterystykę  energetyczną.  Świadectwo  charakterystyki energetycznej ważne jest 10 lat.

    art.5.ust.4. W przypadku umów, na podstawie których następuje:

1) przeniesienie własności:

    a)  budynku,

    b)  lokalu mieszkalnego, z wyjątkiem przeniesienia własności lokalu na podstawie umowy zawartej           między osobą, której przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu, a spółdzielnią mieszkaniową lub

    c) będącej nieruchomością część budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową, albo

2) zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

  - zbywca przekazuje  nabywcy odpowiednie świadectwo charakterystyki energetycznej;

3) powstanie stosunku najmu budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącą  samodzielną

   całość techniczno-użytkową - wynajmujący udostępnia najemcy odpowiednie świadectwo charakterystyki 

   energetycznej.

 

      Świadectwa nie sporządza się dla budynków:

1) podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;

2) używanych jako miejsca kultu i do działalności religijnej;

3) przeznaczonych do użytkowania w czasie nie dłuższym niż 2 lata;

4) niemieszkalnych służących gospodarce rolnej; 

5) przemysłowych i gospodarczych o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh/m2/rok

6) mieszkalnych przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku;

7) wolnostojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2;

Jeżeli potrzebujesz świadectwa charakterystyki energetycznej swojego budynku lub lokalu zadzwoń lub napisz

Okolice działania: Białystok, Sokółka, Gmina Szudziałowo, Krynki, Supraśl, Dąbrowa Białostocka, Janów, Korycin, Kuźnica, Sidra,